Spis treści

 Rozmowa z Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie - Panią Bożeną Mayer-Gawro

 

 W dniach 21-22 listopada obyło się w Państwa placówce Seminarium polsko-niemieckie z zakresu programowania robotów i budowy sterowników. Jakie zagadnienia były poruszane podczas tego wydarzenia?

Seminarium pozwoliło uczestnikom m.in. na wymianę doświadczenia i zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w kraju partnerskim, na podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz na zapoznanie się z metodami nauczania stosowanymi przez partnera w kształceniu zawodowym. Spotkanie dotyczyło wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie innowacyjnych form nauczania oraz ich zaadaptowania do możliwości i specyfiki małopolskich i niemieckich szkół zawodowych. Ponadto dało możliwość zwiększenia liczby uczniów, którzy mogą korzystać ze współpracy ponadnarodowej i było komplementarne ze wcześniej podejmowanymi działaniami polsko-niemieckimi. W dwóch dniach seminarium uczestniczyli uczniowie ze szkół zawodowych z powiatów: myślenickiego, wielickiego, brzeskiego, wadowickiego, olkuskiego oraz z Krakowa.

 

W jaki sposób Państwa placówka skorzystała na tym spotkaniu?

Nasi uczniowie uczestniczyli w obu grupach seminaryjnych podczas dwóch dni spotkania. W dwóch poprzednich wyjazdach studyjnych do szkół zawodowych w Turyngii – uczestniczyła mniejsza liczba uczniów oraz nauczyciel przedmiotów mechatronicznych – mgr inż. Waldemar Nowak. Teraz w spotkaniu z niemieckimi nauczycielami szkoły zawodowej z Kraju Związkowego Turyngia mogło uczestniczyć więcej uczniów – najlepszych mechatroników z Technikum Mechanicznego Nr 15 wchodzącego w skład ZSM Nr 1.  ZSM Nr 1 został doceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz przez Dyrektora projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce – Dariusza Styrnę za swoje działania na rzecz projektu, na rzecz mechatroniki. To było bezpośrednim powodem wyboru ZSM Nr 1 na miejsce organizacji seminarium. Innym powodem był również fakt dwukrotnego przyjęcia przez ZSM Nr 1 gości z Turyngii. Miało to miejsce w latach poprzedzających planowane wyjazdy uczniów polskich na wizyty studyjne do Turyngii.

 

Jaką historię ma Państwa udział w ponadnarodowej współpracy Województwa Małopolskiego z Krajem Związkowym Turyngia? Czy planują Państwo kontynuację działań w ramach tej kooperacji?

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego współpracuje z krajem Związkowym Turyngia od ponad 15 lat. Z Turyngią jest realizowany ponadnarodowy element projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. W ramach komponentu ponadnarodowego realizowane są wizyty studyjne dla uczniów i nauczycieli, szkolenia, wymiana myśli technicznej. Od 2009 r. ZSM Nr 1 gości każdego roku delegację z Turyngii, współpracuje z jedną ze szkół zawodowych z Erfurtu, z którą realizuje projekty edukacyjne i zawodowe. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie ZSM Nr 1 będą odbywać praktykę zawodową w szkole partnerskiej w Erfurcie w ramach programu UE Leonardo da Vinci. Jeżeli chodzi o projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce – w Gminie Miejskiej Kraków ZSM Nr 1 jest Liderem w branży mechaniczno-mechatronicznej, co oznacza, że uczestniczymy we wszystkich elementach projektu.

 

Równolegle do seminarium odbyło się w ZSM Nr 1 otwarcie pracowni mechatroniczno-samochodowej otrzymanej w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Jaki był przebieg tego uroczystego wydarzenia? Jak wyposażona jest nowo otwarta pracownia?

W czwartek 21 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 dokonano uroczystego otwarcia pracowni mechatroniczno-samochodowej o wartości ponad 330 tysięcy złotych. ZSM Nr 1 otrzymał pracownię w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Uroczystego otwarcia pracowni samochodowej (silnikowej) dokonali: Pan Tadeusz Matusz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa reprezentujący prof. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pan Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Dyrektor projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce reprezentujący także Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Marka Sowa. W otwarciu pracowni elektroniki samochodowej uczestniczyli również: starszy wizytator Andrzej Janczy reprezentujący Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pani Anna Domańska – Kierownik Referat Ds. Strategii, Statystyk i Projektów Edukacyjnych Wydziału Edukacji Gminy Miejskiej Kraków reprezentująca Panią Dyrektor WE – Annę Korfel-Jasińską, przedstawiciele Rady Rodziców ZSM Nr 1, która współfinansowała remont pracowni ZSM Nr 1, dyrektorzy szkół z partnerstwa edukacyjnego ds. doradztwa zawodowego, przedstawiciele firm współpracujących z ZSM Nr 1 na płaszczyźnie edukacji – tj. Multiprojekt i Roboty Przemysłowe, przedstawiciele instytucji współpracujących z ZSM Nr 1 – tj. CKP oraz WUP. Symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającego pracownię elektroniki samochodowej (sala nr 35) dokonali: Pan Tadeusz Matusz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Dyrektor projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce oraz Dyrektor ZSM Nr 1 – Pani Bożena Mayer-Gawron. Podczas otwarcia pracowni uczniowie ZSM Nr 1 wraz z opiekunem pracowni – mgr inż. Andrzejem Włodarzem zaprezentowali w sali nr 35 (pracowania elektroniki samochodowej) modułowe urządzenia kontrolno-pomiarowe, symulujące pracę zespołów i podzespołów samochodowych oraz pneumatyki mechatronicznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonano również w sali nr 5 – pracowni samochodowej (silnikowej). Uroczystego otwarcia dokonali: starszy wizytator Kuratorium Oświaty – Andrzej Janczy, Włodzimierz Krzywicki – Przewodniczący Rady Rodziców ZSM Nr 1 oraz Dyrektor ZSM Nr 1 – Pani Bożena Mayer-Gawron. Podczas otwarcia pracowni samochodowej uczniowie ZSM Nr 1 wraz z opiekunem pracowni – mgr inż. Piotrem Kasperczykiem zaprezentowali metody diagnostyki samochodowej, badania silników spalinowych, zwłaszcza nowego zespołu napędowego silnika ZS z systemem wtryskowym typu Common Rail CR/EDC 15 C2 11 – Peugeot 406 2.0 HDI. Goście zwiedzili również pracownię mechatroniki, gdzie uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik zaprezentowali projekty mechatroniczne oraz najnowszą pomoc dydaktyczną – robota przemysłowego FANUC LR Mate 100iB, którego otrzymali w ramach rocznej współpracy z firmą Roboty Przemysłowe.