3 czerwca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Krakowska Promocja Szkolnictwa Technicznego „Po pierwsze...zawód". Konferencja zorganizowana przez dyrektorów szkół technicznych została skierowana do obecnych i przyszłych pracodawców – absolwentów szkół technicznych.

Z uwagi na współpracę firmy Multiprojekt z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, która zaowocowała licznymi nagrodami*, zostaliśmy zaproszeni na konferencję, by przedstawić zgromadzonym doskonale funkcjonujący model kooperacji pomiędzy pracodawcą a szkołą.

Dyrektor ZSM nr 1 – Pani Bożena Mayer-Gawron oraz kierownik działu Automatyki i Napędów w firmie Multiprojekt – Pan Krzysztof Gołąb zaprezentowali obustronne korzyści płynące z tej współpracy. Celem prezentacji było także uświadomienie pracodawcom wagi wspólnie podejmowanych wysiłków w obliczu zachodzących obecnie niepokojących zmian demograficznych oraz rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę przy jednoczesnym wysokim bezrobociu.

Szczególną uwagę podczas konferencji zwróciło wystąpienie Pana Janusza Chwajoła z Małopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych, który w kilku słowach przybliżył temat szkolnictwa zawodowego i technicznego w Polsce porównując go z przeważającym w Europie modelem nadreńskim, charakteryzującym się połączeniem nauki w szkole z nauką zawodu w zakładach rzemieślniczych.

„(...) ciekawostką jest fakt, że państwa o konkurencyjnych gospodarkach i niskim bezrobociu – mają wysokiej klasy edukację zawodową. Są to np. Niemcy, Austria czy Szwajcaria. W Hiszpanii, Grecji czy Włoszech mamy do czynienia z dużymi problemami gospodarczymi, z wysokim poziomem wykształcenia akademickiego, przy jednoczesnym braku fachowców i dużym bezrobociu wśród młodych” – mówił podczas konferencji Pan Janusz Chwajoła.

 

 

Wnioski płynące z wystąpień oraz rozmów wskazują jednomyślnie na naglącą potrzebę dokonania zmian w polskim szkolnictwie. Przez ostatnie lata licea były przepełnione, podczas gdy technika i szkoły zawodowe rywalizowały o uczniów. Wieloletnie zaniedbania zrodziły stereotypowy sposób myślenia o szkolnictwie zawodowym w Polsce.

Na zakończenie konferencji uczestnicy podpisali Apel do Rządu Polskiego – Deklarację dla Przyszłości Młodych traktującą o podjęciu pilnych działań wspierających współpracę pomiędzy szkołami technicznymi a pracodawcami – jako o niezbędnym warunku dobrej kondycji rodzimego rynku pracy, zapewniając jednocześnie o gotowości do przedsięwzięcia wspólnych wysiłków.

*w 2012 r. nagrodzona przez MEN statuetką Oskara Zawodowego i w 2011 r. zdobyciem tytułu Lidera Edukacji Zawodowej.