21-22.03.2013

Firma Multiprojekt otrzymała w 2013 roku  tytułu Patrona Honorowego oraz Sponsora Głównego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategorii elektrycznej.

 

 31.03-1.04.2011

   Współpraca podczas XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, która odbyła się w 2011 roku w Krakowie. Firma Multiprojekt została Sponsorem Głównym oraz Patronem Merytorycznym wydarzenia w kategorii mechatronicznej.