Współpraca firmy Multiprojekt z placówkami edukacyjnymi odbywa się wielotorowo. W pierwszej kolejności obejmuje ona szkolnictwo średnie. Oferta w tym zakresie skierowana jest głównie do uczniów techników o profilu mechatronicznym lub pokrewnym. Kolejnym wytyczonym kierunkiem jest współdziałanie ze szkolnictwem wyższym. W tym obszarze funkcjonuje oferta edukacyjna skierowana do studentów studiów technicznych o profilu: automatyka, robotyka lub pokrewnym. Trzeci kierunek wyznacza współpraca z nauczycielami zarówno szkolnymi, jak i akademickimi.

 

   Kooperacja polega na stałym kontakcie z prowadzącymi zajęcia oraz na organizowaniu dla nich szkoleń technicznych, które dotyczą przede wszystkim nowych rozwiązań pojawiających się w świecie automatyki. Współpraca obejmuje również przekazywanie najnowszego sprzętu do sal dydaktycznych na preferencyjnych warunkach, dzięki czemu uczniowie i studenci mają możliwość zastosowania swojej wiedzy teoretycznej podczas ćwiczeń praktycznych. Zespół doradców techniczno-handlowych wspiera również kadrę nauczycielską w trakcie tworzenia nowych stanowisk dydaktycznych czy podczas współpracy międzynarodowej z innymi placówkami edukacyjnymi z całej Europy.

 

   Wsparcie jednostek edukacyjnych polega także na organizowaniu cyklicznych szkoleń dla uczniów i studentów, które odbywają się zarówno w oddziałach firmy Multiprojekt, jak i gościnnie - w szkołach i na uczelniach wyższych. Do firmy trafiają również młodzi ludzie, którzy podczas praktyk i stażu poznają zagadnienia ściśle związane z wykształceniem i przyszłą specjalizacją.

 

Lista wybranych uczelni wyższych i szkół średnich, z którymi współpracuje firma Multiprojekt

Uczelnie wyższe:

-Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
-Politechnika Krakowska
-Politechnika Warszawska,
-Politechnika Łódzka
-Politechnika Gdańska

Szkoły średnie:

-Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie
-Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
-Zespół Szkół w Mielcu
-Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 

 

Osiągnięcia zdobyte podczas współpracy edukacyjnej firmy Multiprojekt z placówkami dydaktycznymi:

- Pomoc w organizacji egzaminów zawodowych dla ostatnich klas technikum przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie. Współpraca odbywa się w ramach objęcia Patronatem Honorowym przez Multiprojekt klas mechatronicznych tej placówki i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu egzaminu końcowego.

 
- Współpraca podczas XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, która odbyła się w 2011 roku w Krakowie. Firma Multiprojekt została Sponsorem Głównym oraz Patronem Merytorycznym wydarzenia w kategorii mechatronicznej. W ramach współpracy została dostarczona niezbędna ilość sprzętu na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej olimpiady, tak aby każdy z uczestników finałowego etapu konkursu mógł pracować w komfortowych warunkach.

 
- Współpraca partnerska firmy Multiprojekt z Zespołem Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie w 2011 roku przyczyniła się do zdobycia przez Technikum Mechaniczne Nr 15 tytułu „Lidera edukacji zawodowej” w zawodzie technik mechatronik w ramach projektu systemowego MEN "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru". Nagrodą dla szkoły były dwie pracownie: komputerowa oraz językowa.

 
- Zdobycie w 2012 roku przez krakowski Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 wraz z firmą Multiprojekt statuetki Oskara Zawodowego w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformacyjnym w konkursie zatytułowanym "Szkoła dla rynku pracy" zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

 
- Otrzymanie w 2013 roku przez firmę Multiprojekt tytułu Patrona Honorowego oraz Sponsora Głównego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategorii elektrycznej.

- Rozpoczęcie współpracy firmy Multiprojekt z Zespołem Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie odbywającej się na szczeblu międzynarodowym wraz ze szkołą niemiecką w ramach projektu COMENIUS zaplanowanego na lata: 2012-2014 . Współpraca polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu dwóch urządzeń mechatronicznych. Przedstawiciel zespołu Multiprojekt jest partnerem wspierającym i koordynatorem technicznym tego projektu.